Atmosfera

Zostając członkiem naszej społeczności, trzeba wiedzieć, że obowiązują podstawowe zasady: zaufanie, tolerancja, poszanowanie godności drugiego człowieka. Przestrzeganie ich czyni naszą szkołę miejscem wyjątkowym, gdzie każdy czuje się bezpiecznie. Dbamy o atmosferę łącząc naukę z zabawą, rozwijaniem pasji, a najważniejsze jest kształtowanie przyjacielskich relacji między nauczycielami i uczniami. W tym wszystkim nie zapominamy o Rodzicach, to Oni są ważnymi partnerami szkoły w budowaniu tożsamości dzieci. Wspólnie organizujemy różnego rodzaju uroczystości, akcje, happeningi, podczas których niejednokrotnie to Rodzice są głównymi aktorami i prowadzącymi. Niezwykłe doznania i niesamowita przyjemność.

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec