Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół w Zbrachlinie

 

Zespół Szkół w Zbrachlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół w Zbrachlinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-10

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze

 

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Ułatwienia

 • wysoki kontrast
 • podświetlane linki
 • linki prowadzące do innych stron na dużych, wyraźnych przyciskach
 • czytelna (duża) czcionka,
 • wersja mobilna z powiększoną czcionką działająca na telefonach i tabletach

 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zastosowane na stronie zostały sprawdzone przy pomocy aplikacji Tingtun Checker, która wykazała wysoką zgodność strony z potrzebami osób niepełnosprawnych, określoną liczbowo na poziomie 99,47 punktów na 100.