Szkoła
Demokracji

 

Kreatywna Szkoła - Twórczy Uczeń

 

Lider Samorządu Uczniowskiego

 

Szkoła Młodych Patriotów

 

CLIL i nowoczesne technologie obecne na każdej lekcji

Podnoszenie kompetencji językowych i cyfrowych nauczycieli jako klucz do poprawy jakości nauczania

 

Food is for thought

 

Our rights, alright?!

 

Projekty

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec