27 stycznia 2021

Co sądzimy o miejscu, w którym żyjemy? - Ankieta

 

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Związek Gmin Ziemi Kujawskiej", który obejmuje m. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, gm. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, gm. BĄDKOWO, m. CIECHOCINEK, gm. KONECK, m. NIESZAWA, gm. RACIĄŻEK, gm. WAGANIEC, gm. ZAKRZEWO.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Ankieta jest anonimowa. Skierowana do mieszkańców gmin obszaru Partnerstwa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Prosimy o uważne czytanie pytań. Uwaga: po kliknięciu „Następna strona" nie ma możliwości cofnięcia.

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

Ankieta dostępna pod adresem

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7m3s2772avt

 

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec