04 lipca 2022

Erasmus+

Grupa 8 nauczycieli z naszej szkoły wyjechała na szkolenia metodyczne, żeby doskonalić swoje umiejętności językowe i cyfrowe. Wyjazd odbywa się w ramach realizowanego projektu Erasmus+ pod nazwą Podnoszenie kompetencji językowych i cyfrowych nauczycieli jako klucz do poprawy jakości nauczania.

W nowym roku szkolnym wykorzystają nowe umiejętności na lekcjach różnych przedmiotów.

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec