Zbrachlin 16
87-731 Waganiec

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

tel. 54 2830900

szkola@zbrachlin.pl

Poczta

Skrzynka podawcza

BIP

W poniedziałek 14.06.2021r., w sali posiedzeń Urzędu Gminy, odbyło się podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Profilaktycznym "Stop Uzależnieniom" zorganizowanym przez Zespół Szkół im Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. To już piąta edycja konkursu, który od początku cieszył się dużym zainteresowaniem. W obecnej sytuacji, gdy przyszło nam mierzyć się z pandemią oraz zdalnym nauczaniem konkurs został zorganizowany i przeprowadzony w sposób zdalny. Zadaniem uczestników było wykonanie prezentacji multimedialnej na temat przebiegu procesu wybranego uzależnienia oraz przygotowanie graficznego projektu ulotki. Uczniowie bardzo się postarali, wykonując wartościowe materiały, który służyć będą realizacji profilaktyki szkolnej. Doceniając zaangażowanie i włożony trud, komisja konkursowa przyznała tytuł laureata, i pierwsze miejsca wszystkim uczestnikom konkursu. Wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy Waganiec Pan Piotr Kosik, który zwracając się do zebranej młodzieży gratulował sukcesu i życzył wytrwania na życiowej drodze bez uzależnień. Na uroczystości obecna była pani Marta Ziółkowska, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznych, która sfinansowała zakup nagród. Laureaci konkursu: Szkoła Podstawowa w Niszczewach: Kacper Kowalski (opiekun Krzysztof Haziak) Zespół Szkół w Brudnowie Nikola Majewska i Oliwia Marut (opiekun Przemysław Bojarowski) Zespół Szkół w Zbrachlinie Bartosz Figurowski, Oliwia Możdżeń, Natalia Lasota, Alicja Staszak, Julia Majdzińska, Małgorzata Ziółkowska (opiekun A. Lasota-Staszak). Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 

 

Gala Laureatów V edycji Gminnego Konkursu Profilaktycznego "Stop Uzależnieniom"

14 czerwca 2021