27 marca 2020

Informacja dla Rodziców!

Szanowni Państwo. ze względu na organizację zajęć zdalnych, zgodnie z zaleceniem MEN, pragniemy podzielić się sugestiami dotyczącymi nauki uczniów w domu. Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali naszej pomocy, informacji, wsparcia w związku ze zdalnym nauczaniem zapraszamy do kontaktu.

 

Jak zorganizować uczniom warunki do nauki w domu:

 • Wspierać dzieci w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online). Najodpowiedniejszą porą do nauki zdalnej są godziny dopołudniowe, przy czym najlepiej, aby dziecko rozpoczynało naukę o stałej porze, około godziny 8.00 - 9.00. 
 • W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy.
 • Zachęcać młodzież do higienicznego trybu pracy. Nie spodziewaj się, że dziecko będzie odrabiać pracę domową dwie godziny bez przerwy. Gdy zmęczy się nauką, jego koncentracja osłabnie. Dlatego najlepiej jest, by robiło w czasie uczenia się krótkie 10-15-minutowe przerwy
 • Ograniczać czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie z różnych form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry, YouTube, portale), nie obciążać w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.
 • W nauce domowej pomocne będą różne strony internetowe, np.: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna,https://lektury.gov.pl/https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

Jak motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą:

 • Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.
 • Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.
 • Być gotowym do pomocy, jeśli dziecko tego potrzebuje. Nie naciskać jednak, jeśli o to nie prosi. Czasem lepiej je zostawić, by rozwiązało problem samo.
 • Uświadamiać dzieciom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.
 • Zachęcać do kontaktu z nauczycielami poprzez e-dziennik lub e –maile.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci:

 • Monitorować cel i czas korzystania przez młodzież z sieci internetowej.
 • Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.

 

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec