07 grudnia 2020

Konkurs plastyczny "Pomocna dłoń"

I. CELE KONKURSU:
 
- przybliżenie idei wolontariatu,
- rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych,
- zachęcanie do pomagania innym,
- rozwijanie empatii,
- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni.
 
II. ZASADY UCZESTNICTWA:
 
1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I-III i  klas IV-VIII.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej: plakatu promującego wolontariat, zachęcającego do pomagania innym.
3. Forma: praca plastyczna w formacie A-4, wykonana samodzielnie i dowolną techniką.
4. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac konkursowym.
 
III. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
 
1. Prace oceniać  będzie komisja konkursowa według następujących kryteriów:
 
- zgodność przekazu pracy z celem konkursu,
- walory artystyczne i estetyczne,
- pomysłowość i oryginalność.
 
2. Organizatorzy  przewidują nagrody oraz dyplomy dla laureatów konkursu :)

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec