Kreatywna Szkoła - Twórczy Uczeń

Kreatywna Szkoła – Twórczy Uczeń to tytuł ogólnopolskiego projektu, w którym wzięliśmy udział w roku szkolnym 2019/2020.

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Mamy już wprawę w realizacji konkursowych zadań J, dlatego dobrze rozplanowaliśmy działania na cały rok:

  1. Wspólne przygotowanie pracy plastycznej na dowolnie wybrany temat wykorzystując surowce wtórne, uświadamiając dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne – kształtowanie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości.
  2. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością, Wydziału do spraw nieletnich, pedagogiem  na temat: „Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie zagrożeniom, promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu” .
  3. Założenie spółdzielni uczniowskiej i zorganizowanie w jej ramach akcji, np. propagującej przedsiębiorczą postawę uczniów, ekologię, zdrową żywność, imprezę kulturalno-oświatową, działania na rzecz szkoły, sprzedaż własnoręcznie zrobionych towarów.
  4. Mapa myśli ucznia – tworzenie mapy myśli, przedstawienia problemu, opracowania pojęcia. Wykorzystuje się w niej schematy, rysunki, symbole, krótkie słowa i hasła. Celem stosowania map myśli, pojęciowych jest usystematyzowanie lub wizualizacja zdobytej wiedzy – kształtowanie kompetencji umiejętność uczenia się.
  5. Przygotowanie i wykorzystywanie kącika badawczego – Przygotowanie zajęć, wykonywanie doświadczeń i eksperymentów, liczenie, segregowanie, ważenie, klasyfikowanie itp., obserwacja zachodzących procesów, wyciąganie wniosków – kształtowanie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych
  6. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. „Bądź bezpieczny w Internecie” – wykonanie prezentacji multimedialnej (max. 15 slajdów – klasy starsze) i plakatu (klasy młodsze).
  7. Zorganizowanie inscenizacji/przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania/wiersza. Filmowanie przedsięwzięcia za pomocą kamery, telefonu lub innego urządzenia nagrywającego.
  8. TIKowa gazetka szkolna. Przygotowanie multimedialnej gazetki szkolnej na wybrany temat związany z życiem klasy/szkoły. Gazetka powinna być wykonana z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (można skorzystać, np. z Junior Media).
  9. Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych
  10. Mały wolontariat – zorganizowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany cel, angażując uczniów i ich rodziny do udziału w akcji.

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec