Lider Samorządu Uczniowskiego

W roku szkolnym 2019/2020 wzięliśmy udział w projekcie Lider Samorządu Uczniowskiego organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Celem projektu  jest przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, pracy w samorządzie uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko. Zachęcenie do aktywnego działania, realizacji projektów, debat oraz krzewienia samorządności wśród uczniów.
Żeby zdobyć zaszczytny tytuł przystąpiliśmy do realizacji zadań konkursowych:

  1. Przeprowadzenie konkursu na najbardziej lubianego, wymagającego… nauczyciela.
  2. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: Co Ci się w naszej szkole podoba, co oceniasz negatywnie, jakie zmiany wprowadziłbyś/wprowadziłabyś? Jak oceniasz swoje relacje z kolegami ze szkoły, co jest w porządku, a co wymaga poprawy?
  3. Przygotowanie szkolnej gazetki.
  4. Przygotowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany przez samorząd uczniowski cel,
  5. Jak oceniasz pracę samorządu uczniowskiego w swojej szkole oraz czym powinien się zająć?
  6. Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol – jak się przed tym bronić”.
  7. Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na temat „Przemoc i agresja w szkole i jej okolicy – jak się przed tym bronić”.
  8. Zorganizowanie w szkole cyklicznych wieczorków poetyckich, teatralnych, tematycznych, kół dyskusyjnych, zainteresowań…
  9. Przeprowadzenie dnia talentu w szkole.
  10. Zorganizowanie w ramach ogólnoszkolnego dnia sportu międzyklasowych rozgrywek sportowych, w kilku wybranych dyscyplinach.

 

Trzymajcie kciuki za wspólny sukces! Wyniki wkrótce.

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec