5.09.2021

Powrót

29 stycznia 2022

Podnoszenie kompetencji językowych
nauczycieli i pracowników jako pierwszy etap
rozwoju współpracy międzynarodowej

Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie to niewielka szkoła położona na terenach wiejskich. Uczniowie pochodzą z rodzin rolniczych, niezamożnych, często bardzo ubogich. Około 20% uczniów posiada opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenia o niepełnosprawnościach. Rodziców na ogół nie stać na opłacanie dodatkowych zajęć. Dla naszych uczniów start życiowy jest znacznie trudniejszy niż dla dzieci mieszkających w miastach. Jest to związane nie tylko z sytuacją ekonomiczną rodzin, ale także infrastrukturą i powszechną niechęcią do zmian. Nasza szkoła stara się to zmienić. Chcemy wskazywać szanse, motywować i organizować konkretne działania. Pragniemy umożliwić uczniom otwarcie się na kulturę europejską, poznanie rówieśników z innych krajów i praktyczne wykorzystanie wiadomości i umiejętności językowych zdobytych w szkole. Ten cel na razie jest w sferze planów. Żeby go osiągnąć postanowiliśmy najpierw przygotować od strony językowej kadrę nauczycielską.

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec