03 stycznia 2021

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii zimowych

W czasie ferii uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy, na stronie:

https://bit.ly/35afFW2

 

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec