26 września 2021

SZKOŁA DEMOKRACJI

W roku szkolnym 2020/2021 wzięliśmy udział w ogólnopolskim projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej  „Szkoła Demokracji”.  Opiekę nad nim sprawował Samorząd Uczniowski. Głównym celem było zwiększenie udziału uczniów w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Uczniowie mogli współdecydować o funkcjonowaniu szkoły i angażować się w jej życie. Wybrano zespół projektowy oraz dwóch opiekunów. Wybrano również obszary działań, przeprowadzono diagnozę potrzeb oraz zredagowano plan działań. Zrealizowano pięć zadań.

1. Obszar 1: „Wybory i kwestie formalne” zrealizowaliśmy zadanie: „Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu SU, dostosowujemy go do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole. Regulamin zawiera zgodną z zasadami i procedurami demokratycznymi ordynację wyborczą”. Zmodyfikowano dotychczasowy regulamin SU, dostosowano do potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole.

2.  Obszar 2: „Komunikacja i media” zrealizowaliśmy zadanie: „Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej szkole”. Wykorzystano nowy środek uczniowski YouTube jako środek przekazu informacji w naszej szkole, zamieszczano na nim filmiki z nagrań wydarzeń szkolnych.

3. Obszar 3: „Uczenie się i nauczanie” zrealizowaliśmy zadanie: Organizujemy dyskusje
klasowe lub szkolne o tym, co nas motywuje do nauki. Wnioski przestawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie
”. Zespół projektowy za pomocą samodzielnie przygotowanego narzędzia (ankiety) przeprowadził badanie na temat motywacji uczniów do nauki podczas zdalnego nauczania. Badanie poprzedzone było pogadankami, projekcją filmów instruktażowych na temat motywacji. Dokonano analizy ankiet i sformułowano wnioski.

4. Obszar 4: „ Działanie uczniów i uczennic” zrealizowaliśmy zadanie związane z działaniem proekologicznym. Z inicjatywy SU uczniowie poszczególnych klas zorganizowali działania mające na celu sprzątanie skrawka brudnej planety. Celem zadania było połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli przebywanie na świeżym powietrzu podczas prac na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie zorganizowali z rodzinami, znajomymi wycieczki piesze, rowerowe, aby posprzątać okolicę, segregować śmieci. Działania swoje uwiecznili na filmach i zdjęciach.

5. Obszar 5: „Podejmowanie decyzji” zrealizowaliśmy zadanie:” Wybrany fragment przestrzeni szkolnej zostaje przeorganizowany przez uczniów i dla nich”. Stworzono razem z całą społecznością szkolną projekt muralu, który chcemy wykonać w przyszłym roku szkolnym na ścianie budynku. W to zadanie zaangażowani zostali uczniowie klas 4-8, wychowawcy, nauczyciele plastyki. Spośród nadesłanych propozycji wybrano najlepszy. To zadanie w naszym odczuciu spodobało się uczniom najbardziej.

Szkoła otrzymała certyfikat SZKOŁA DEMOKRACJI z wyróżnieniem.

 

Opiekunowie projektu: Izabela Cavello, Iwona Lasota

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec