Prace plastyczne

Pamiątki

Cmentarz

28 października 2022

Szkoła pamięta

Pod wpływem nostalgii i zadumy listopadowego święta postanowiliśmy dołączyć do ogólnopolskiej akcji "Szkoła pamięta" zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jak zawsze nasi wspaniali uczniowie i nauczyciele stanęli na wysokości zadania i przez kilka dni stworzyli w szkole nastrój pełen wspomnień i pamięci o tych, którzy już odeszli. Zadbali o zapomniane groby i zapalili świeczki w miejscach pochówku byłych pracowników szkoły. Szkolne gazetki wypełniły się fotografiami minionych czasów i osób. Niezwykłym przeżyciem było wspólne oglądanie rodzinnych pamiątek zachowanych po bliskich oraz projekcja filmu o lokalnej bohaterce Jadwidze Wojdyło - harcerce działającej podczas II wojny światowej. Najmłodsi uczniowie wykonali mnóstwo prac plastycznych zarówno kredką, jak i przy pomocy komputera. To był dobrze i wyjątkowo spędzony tydzień.

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec