15 czerwca 2020

Szkolne Wybory Książek – ankiety do wypełnienia 

W ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – priorytet 3”, nasza szkoła otrzymała dotację na zakup książek. Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Realizując Program biblioteka szkolna planuje zakup książek, którymi zainteresowani są czytelnicy.

Każdy uczeń, nauczyciel i rodzic może podać tytuły książek, które są dla niego ważne i godne polecenia. Swoje propozycje można zgłaszać poprzez wypełnienie poniższej ankiety.

 

Ankiety

 

Dla uczniów     Dla rodziców     Dla nauczycieli

 

 

Podczas wypełniania ankiety proszę zwrócić uwagę na pytania oznaczone jako wymagane (czerwoną gwiazdką przy pytaniu). Bez poprawnego wypełnienia ich, przesłanie ankiety będzie niemożliwe. Pytania nieoznaczone jako wymagane mają charakter informacyjno-statystyczny i niewypełnienie ich nie spowoduje braku możliwości przesłania ankiety.

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec