30 maja 2021

Wyniki V Edycji Konkursu Profilaktycznego "Stop Uzależnieniom"

 

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w sposób wyjątkowy. Pandemia zmieniła zupełnie jego formę. Obecna sytuacja nie zniechęciła jednak uczniów i prace nadesłało dziewięcioro uczestników z trzech szkół z terenu Gminy Waganiec. Powołana przez organizatora komisja w składzie: p. Leszka Kołtuńskiego, p. Sławomiry Kaspszak oraz p. Pauliny Czarneckiej wysoko oceniła wszystkie nadesłane prace oraz projekty ulotek. Zapewne zostaną one wykorzystane do profilaktyki dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Poziom był wyrównany, dlatego biorąc pod uwagę powyższe, oraz szczególnie  doceniając udział uczestników
i zaangażowanie w tym trudnym czasie, jury w porozumieniu z organizatorem postanowiło przyznać tytuł Laureata wszystkim uczestnikom konkursu, co jest równoznaczne z otrzymaniem pierwszego miejsca. Wszyscy Laureaci otrzymają nagrody tej samej wartości.

O dacie i miejscu wręczenia nagród organizator powiadomi telefonicznie, bądź drogą elektroniczną  w najbliższym czasie.

Laureaci konkursu:

Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie

Figurowski Bartosz

Lasota Natalia

Majdzińska Julia

Możdżeń Oliwia

Staszak Alicja

Ziółkowska Małgorzata

Zespół Szkół w Brudnowie

Majewska Nikola

Marut Oliwia

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach

Kowalski Kacper

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec