18 maja 2020

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Konsultacje z nauczycielami dla klas IV-VIII

W związku z nowelizacją projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, od 25 maja szkoły mogą prowadzić działalność opiekuńczo-wychowawczą. Prosimy rodziców uczniów klas I-III o zgłaszanie wychowawcom do dnia 21.05.2020 r. chęci uczestniczenia dziecka w zajęciach, które będą odbywały się z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych. Od 25 maja istnieje również możliwość konsultacji z nauczycielami dla klas VIII, a od 1 czerwca możliwość konsultacji z nauczycielami również  dla klas IV-VII. W związku z powyższym prosimy uczniów, rodziców o kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów do dnia 21.05.2020 r. w celu zgłoszenia potrzeby skorzystania z konsultacji.

 

 

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec