Mobilności

Cele projektu

Zespół Szkół w Zbrachlinie jest szkołą publiczną położoną na terenach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Uczniowie pochodzą z rodzin rolniczych, niezamożnych, często bardzo ubogich. Rodziców na ogół nie stać na opłacanie dodatkowych zajęć. Dla naszych uczniów start życiowy jest znacznie trudniejszy niż dla dzieci mieszkających w miastach. Jest to związane nie tylko z sytuacją ekonomiczną rodzin, ale także infrastrukturą i powszechną niechęcią do zmian. Nasza szkoła stara się temu przeciwstawiać. Chcemy wskazywać szanse, motywować i organizować konkretne działania. Pragniemy umożliwić uczniom otwarcie na kulturę europejską, poznanie rówieśników z innych krajów i praktyczne wykorzystanie wiadomości i umiejętności językowych zdobytych w szkole. Ten cel na razie jest w sferze planów. Żeby go osiągnąć musimy najpierw przygotować od strony językowej kadrę nauczycielską, których kwalifikacje będą niezbędne podczas realizowania kolejnych projektów.
Chcemy umożliwić naszym uczniom wyrównanie szans. Małe szkoły wiejskie zawsze były postrzegane jako słabsze, gorzej przygotowujące uczniów do kolejnych etapów edukacyjnych. Zamierzamy to zmienić. Edukacja cyfrowa i językowa jest naszym priorytetem. Planujemy wprowadzić wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcjach wszystkich przedmiotów. Nauczanie informatyki nie może być tylko realizacją programu stworzonego klika lat wcześniej. Postęp w dziedzinie cyfryzacji wymusza ciągłe śledzenie zmian i aktualizowanie treści. Wprowadzamy obecnie zajęcia dodatkowe z robotyki
jako innowację pedagogiczną. W nauczaniu programowania znajomość języka angielskiego będzie bardzo przydatna. Nauczanie języków obcych nie będzie ograniczone tylko do lekcji językowych. Elementy CLIL będą obecne na innych przedmiotach. W tym celu niezbędne jest szkolenie kadry zarówno językowe, jak i metodyczne. Najważniejsze problemy współczesnego świata, takie jak środowisko i zmiany klimatyczne muszą być znane naszym uczniom. Nie wystarczy jednak zwykła wiedza. Potrzebne są konkretne działania. Planujemy projekty międzynarodowe poruszające te tematy realizowane na platformie eTwinning. Bardzo ważne jest dla nas podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela i rangi szkoły w lokalnej społeczności. Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych, współpraca międzynarodowa niewątpliwie sprzyjają osiągnięciu tego celu.

Podnoszenie kompetencji językowych i cyfrowych nauczycieli jako klucz do poprawy jakości nauczania

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec